Ansambļa nodarbības un ar tām saistītie noteikumi

Vispārējie noteikumi

1. TDA „Zelta Sietiņš” (turpmāk tekstā – Ansamblis) dejotājs ir ikviens bērns/jaunietis vecumā no 3 līdz 18 gadiem, kurš vēlas dejot, zin kā tas skaisti darāms un grib būt lielās saimes pārstāvis.

2. Pirms uzņemšanas ansamblī ikviens dejotājs sākotnējās dejas prasmes apgūst TDA „Zelta sietiņš” studiju grupās.

3. Jaunie dejotāji kolektīvā tiek uzņemti pēc iesvētībām rudens koncerta laikā.

4. Visām Ansambļa grupām un studijām nodarbības notiek divas reizes nedēļa pēc Ansambļa vadītājas sastādīta grafika, bet pirms koncertiem, dejotājiem jāapmeklē papildus nodarbības.

5.Uzsākot katru jaunu mācību gadu,dejotājs apņemas Ansamblī nodejot pilnu attiecīgo sezonu.

6. Iekšējās kārtības noteikumi ir obligāti visiem TDA „Zelta Sietiņš” dejotājiem, tos mainīt vai precizēt var tikai ar Ansambļa vadītājas un pedagogu lēmumiem.
Speciālie noteikumi

7. TDA „Zelta Sietiņš” dejotājs:

    centīgi apgūst dejotprasmi;

    piedalās koncertos un citos kolektīva pasākumos;

    regulāri apmeklē nodarbības;

    pilda Ansambļa vadītājas un pedagogu norādījumus.

    drīkst izteikt savus priekšlikumus un viedokli Ansambļa darba uzlabošanai.

    obligāti informē vecākus par nodarbību laiku, pasākumiem un kolektīva prasībām.

    rūpējas par savu izskatu un veido savu stāju. Ejot vai stāvot ietur staltu, brīvu, nepiespiestu stāju, netur rokas kabatās.

    seko savai valodai, runā vienmēr pareizā literārā valodā, nelieto iesaukas, rupjus vārdus, izteicienus, palamas,nerunā žargonā, nelamājas.

    neaizmirst lietot vārdus „atvainojiet”, „lūdzu”, „paldies”, „piedodiet”;

    sveicina visus pieaugušos, gan pedagogus, gan citu dejotāju vecākus un VEFa personālu;

    ir pieklājīgs! Uzvedas kārtīgi, nesagādā neērtības pārējiem; negrūstas, nesarunājas;.

    ka kādam nodara pāri - atvainojas. Ir uzmanīgs un iejūtīgs pret apkārtējiem cilvēkiem, vajadzības gadījumā palīdz citiem.

    ejot pa durvīm, pietur tās, lai neciestu aiz viņa ejošie cilvēki, lai nebūtu trokšņa.

8. Ierašanās uz nodarbību:

    dejotājs uz nodarbību ierodas ne vēlāk, kā 10 min. pirms nodarbības sākuma, pārģērbjas Ansambļa formas tērpā, t.i. meitenēm – grupas krāsai atbilstošā triko, pelēki svārki, baltas zeķītes un baltas čībiņas, akurāti sakārtoti mati,atbilstoši skolotāju norādījumiem; zēniem – grupas krāsai atbilstošā T--kreklā, pelēkas pusgaras bikses, baltas zeķītes un melnas čībiņas vai vecākās grupas pastalas;
    ģērbtuve nodarbības laikā ir aizslēgta, pēc dejotāja lūguma to atslēdz pedagogs.

9. Nodarbības laikā neatstāt ģērbtuvē vērtīgus priekšmetus un naudu, dodoties uz nodarbību paņemt mobilos telefonus izslēgtā veidā, naudas maciņu u.c. vērtīgas lietas uz nodarbības telpu, kur tos novieto telpas malā.

10. Nodarbības laikā dejotājs izpilda visas pedagogu prasības un norādījumus un ar savu uzvedību netraucē pārējiem dejotājiem un pedagogiem, strādā ar pilnu atbildības sajūtu un netaupot spēkus

11. Par nodarbību kavējumiem dejotājs vai viņa vecāki obligāti informē pedagogus.

Prasības kopīpašuma lietošanā un vides kultūras uzturēšanā:

12. VEF Kultūras pilī (turpmāk – VEF) un tās teritorijā Ansambļa dejotājs nekliedz, nekaujas, saudzē apstādījumus, savu un citu veselību.

13. Kamēr dejotājs atrodas VEFā viņam aizliegts smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas un citas apreibinošas vielas.

14. Pie VEFa aizliegts pikoties, mētāties ar zīlēm, kastaņiem, akmeņiem vai citiem priekšmetiem

15. Aizliegts staigāt pa zālāju, pie VEFa nomest papīrus, pudeles u.c. atkritumus, kā arī mest tos ārā pa logu. Noteikumi koncertu un braucienu laikos

16. Dejotājs saudzīgi izturas pret Ansambļa tērpiem un deju atribūtiem:

    pārvadā un pārnēsā tērpus īpašā tērpu maisā;

    apavus ievieto atsevišķā maisiņā;

    vainagus, cepures pārvadā un pārnēsā ievietotus speciālā cepuru kastē;

    uz skatuves iziet izmazgātā un izgludinātā tērpā;

    pēc mēģinājumiem un koncertiem pašrocīgi sakārto tērpu.

17. Par pazaudētiem vai sabojātiem tērpiem un deju atribūtiem Dejotājs ir pilnībā materiāli atbildīgs, t.i. samaksā pilnu to vērtību vai arī pats iegādājas tērpu un atribūtus un nodod Ansambļa rīcībā.

 

TDA „Zelta sietiņš” vadītāja

Baiba Šteina

2005.gada 01.oktobrī

Seko mums Facebook:

“Zelta sietiņš” čivina:

“Zelta Sietiņš” kontakti

+371 67553883
+371 29495751


zeltasietins@inbox.lv

Zemitāna laukums 10-5, Rīga, LV 1006, Latvija

VEF Kultūras pils, Ropažu iela 1, Rīga, LV 1039, Latvija