Ziņojumu dēlis

24.-30.janvāris - - Read more

2021./22.deju gada 22.nedēļa 24.-30.01

VISTICAMĀK, NU JAU DROŠI VAR TEIKT- “ZELTA SIETIŅĀ” visas 7 krāsas atkal ir PIEPILDĪTAS! SVEICAM jauno VI- “balto” un VII- “oranžo”  grupas! Novēlam viņām godam nest savu krāsu, kā to savulaik  nesušas leģendārās “baltā”-astoņdesmito gadu izlaidums/ Tērauds,Kēziks, Stašinskis, Blaka, Dēķens, Matvejeva, Dzenovska u.c../ un “oranžā”- 2013.gada izlaidums   /Ķergalve, Gulbis,Burmistre, Virza, Placēns,Liepiņa,Cirvelis utt./. Izcils paraugs ir arī Jūsu “krustvecāki” pašreizējā I grupa!

BET TAGAD ATKAL PIE DARBA! PIE MUMS VISS NOTIEK!!!

   Pirmd.24.01s   304.                     3               skatuve līdz 21.00

16.00-17.30     IIM                                                      16.00-17.30     III

17.30-19.30     I                       17.30-19.00-VI           17.30-21.00     I

                                                  19.30-21.00     I

Gērb.I-103.,104.,105. ,IIM-206.,207., VI-6.t,III-307.,308.

 

Otrd.25..01             304.                             skatuve līdz 19.00

16.00-17.30                                                     IV    ģerb.307.,308

17.30-19.00                                                     VII   gērb.6.t

19.00-20.30                             V         ģerb.307.,308.

 

Trešd.26.01          304.                 310.    

16.30-17.15     II M                                         16.30-17.15     IIZ                  

17.15-18.30     -II                                            17.15-21.00     I                                  

18.30-19/30     I          

/Ģērb.  II-307.,308., I- 206.,207 .,6.T

 

Cetutrd.27.01.       304.                 310.           

16.00-17.30                 IV

17.30-19.00                 VII                  17.00-18.00-VI

19.00-20.30                 V                     18.00-19.00    VIII,IX                                   

Ģērbt.-VII-307.,308.t. ,. VI-6.T.,IV-8., V-6., VIII, IX-8.T

 

Piekt.28.01                 304.                            

16.00-17.30                 III 

17.30-19.00                 II                    

19.00-20.00                 X         ģērb.-III -6.t. II-307.,308.,305.,duša X-8.t

 

Sest.29.01, Svētd.30.01 – un  ATKAL ESAM par vienu mēnesi tuvāk PAVASARIM

Savākt kopā
17.-23.janvāris - - Read more

2021./22.deju gada 21.nedēļa 17.-23.01

ĪPAŠI SVARĪGA un NOZĪMĪMĪGA ZIŅA-

IM.Kalniņa jubilejai / nu jau 81/ veltītais koncerts

“NĀC AR MANI PADEJOT”  pārcelts uz 03.04 / paredzēti divi koncerti plks.11.00 un 15.00 / jo tikai 450  vietas!/

CERAMS, ka visi sapratīs šīs rīcības iemeslus un arī turpmāk rīkosies pēc GODAPRĀTA un ATBILDĪGI!

VĒL- ar šo nedēļu uzsākamizmēģinājuma režīmā nodarbības iesācējiem- 1x nedēļā, X grupa!

Pirmd.17.01        304.                         Kamerzāle                   skatuve līdz 18.30

                                                                                                 16.00-17.30     III

17.30-19.30  izmanto  pēc                  17.00-18.30-VI           17.30-18.30     I

Vajadzības                                          18.30-19.30-VII

                                                            19.30-21.00     I

Gērb.I-206.,207. ,IIM-307.,308, VI-6.t,III-103.,104.,VII-8.t Izņem TĒRPUS VI, VII

 

Otrd.18..01                  304.

16.00-17.30                             IV    ģerb.307.,308

17.30-19.00                             VII   gērb.6.t

19.00-20.30                             V         ģerb.307.,308.

 

Trešd.19.01                          304.                 310.     kamerzāle 17.00-2.00

                                                                                        VI,VII-TĒRPOS

                                                                                     17.00-17.30- Brālīts māsiņ

17.30-19.30     I           zoom?17.45-18.45      VIII     17.30-18.30     VI

                                                                                    18.30-19.30     VII

                                                                                    19.30-21.00-    I

  /Ģērb.  II-307.,308., I- 206.,207 VI-6.T, VII- 8 t. IZŅEM TĒRPUS I gr.

 

Cetutrd.20.01.       304.                 310.           

16.00-17.30                 IV

17.30-19.00                 VII                  

19.00-20.00                 V                     17.30-19.00    VI                                

Ģērbt.-VII-8.t. ,. VI-6.T.,IV-307.,308., V-307.,308.

 

Piekt.21.01 sk.IČ,M                304.                            

16.00-17.30                 III - visa grupa (puiši līdz 17.oo)

17.oo- II meitas

17.30-19.00                 II    pievienojas puiši                 

19.00-20.00                 X         ģērb.-III -6.t. II-307.,308.,305.,duša X-8.t

 

Sest.22.01- 11.00 VISS IR ORANŽS!           15.00- VISS PĀRTOP BALTS!

SPECZIŅOJUMS I, VI un VII GRUPAS VECĀKIEM UN DEJOTĀJIEM!

ILGI GAIDĪTĀ NOTIKUMA “BALTORANŽĀS VARAVĪKSNES” PASĀKUMA NORISE 22.01 VEF Kp kamerzālē

IERAŠANĀS PA CENTRĀLO EJU , VIRSDRĒBES  OBLIGĀTI NODOT LABĀS PUSES GARDEROBĒ/ VISIEM- ARĪ DEJOTĀJIEM/!

ORANŽĀ grupa.

Gatavība sastāvu sakārtošanai-10.oo – I grupa, 10.30 VII grupai (jau apģērbti)  GR.- KAMERZĀLE, I GR.- 304.T.

PL.11.00-KAMERZĀLĒ – PARAUGDEMONSTRĒJUMI UN KONCERTIŅŠ / VISAS DEJAS- PIRMUZVEDUMI/

PL.12.00-13.00- FOTOGRĀFĒŠANAS, MIELASTIŅŠ

 GAIDĀM I un VII GRUPAS VECĀKUS / vakcinētus, pēc saraksta/

ĢĒRBŠANĀS- VII gr.- 314.t., I gr.- m-312., z- 310.t.

BALTĀ grupa.

Gatavība sastāvu sakārtošanai 14.oo- I grupa, 14.30-  VI GR.- KAMERZĀLE, I GR.- 304.T.

PL.15.00KAMERZĀLĒ- VI GR.PARAUGDEMONSTRĒJUMI UN KONCERTIŅŠ/ JAUNAS DEJAS/

PL.16.00- FOTOGRĀFĒŠANĀS, MIELASTIŅŠ

GAIDĀM I un VI grupas VECĀKUS / vakcinētus, pēc saraksta/

ĢĒRBŠANĀS – VI gr.-314., I gr.- 312.,310.

VISS NOTIEK PĒC VALSTĪ NOTEIKTAJIEM  NOTEIKUMIEM  “ZAĻAJĀ REŽĪMĀ’.ESAM TOLERANTI  un SAPROTOŠI!ATBALSTĀM DEJOTĀJUS, jo Jūsu ovācijas ir viņu prieks un stimulācija dejot JO LABĀK!MUMS VISS IZDOSIES!

 

Svētd.23.01 – un  atkal viss ir kluss un mierīgs VEF PILS karaļvalstī..... 

Savākt kopā
10.-16.janvāris - - Read more

2021./22.deju gada 20.nedēļa 10.-16.01

Lai nebūtu tik pesimistiski...uzdziedam jebkādā meldiņā:

“jaunais gads ir atnācis,omikronu atnesis!

Kariņonkuls  pirkstu krata , jaunus  aizliegumus skata.

...un tomēr ceram, ka nebūs jauni, jo pietiek jau ar vecajiem. Nu, neiet mums tik gludi, kā vēlētos- tā īsi nopietni strādā tikai I un V grupas!!!PALDIES gan dejotājiem, gan viņu ģimenēm par uzticību un sapratni! Lai mūsu koncertplāni piepildītos JĀDARA VĒL ĻOOOTI DAUDZ un ATBILDĪGI!

 

Pirmd.10.01           304.                 310.                 skatuve līdz 21.30

16.00-17.00     IIM / deja sk.M/                                              16.00-17.00     III

17.00-18.00     III                                17.00-18.00-I solo       17.00-18.00     VI+IIm

18.00-19.30     I                                   18.00-19.00-VI           18.00-21.30     I

Gērb.IIM-206.,207.,III-307.,308, VI-6.t,I-103.,104.,105      /15’min.  I+VI /

 

Otrd.11.01               304.

16.00-17.30                             IV    ģerb.307.,308

17.30-19.00                             VII   gērb.6.t

19.00-20.30                             V         ģerb.307.,308.

 

Trešd.12.01  ,        304.                          310.    

16.00-16.45                 II M                     16.00-16.45     IIZ ...

                                                                             

16.45-18.00                 II                         17.45-18.45     VIII     -zoom

                                                                18.45-19.30  IX, X      zoom

                                                            

/Ģērb.  II-307.,308., I- 206.,207.8

 

Cetutrd.13.01    304.                 310.            skatuve līdz 21.00

17.00-18.30-VI/ viss 22.01 repert./                 17.00-18.30-    IV/ jauna deja/

18.30-20.00     VII/viss 22.repert/.                   18.30-20.00    V                                                                                                                             

Ģērbt.-IV-8.,III-103.,104.. VI-6.T.,VII-307.,308., V-103.,104., 105

 

Piekt.14.01               304.                            

16.00-17.00                 II  meitas / ģērb.6.t./

17.00-19.00                 II                     ģērb.-III-6.t.II-307.,308.

 

Sest.15.01-  SLIDOJAM, SLĒPOJAM, VĪRUSUS NOST BENDĒJAM!

 

 svētd.16.01- zelta sietiņa pedagogu sastāva ģimeņu saiets austrumu robežā! Lai visiem jautri un veselīgi1

Savākt kopā
Sezona 2021/2022 - - Read more

JĀTIEKAS, lai gatavotu  koncertu MŪSU MAZIE DEJU SVĒTKI”, kurš notiks 28.08 plkst.12.00 ?VEF KP!

Mēģinājumi 25.,26.,27. un 28. augustā 2x dienā. Precīzāka informācija sekos!

============================================================================

2021./2022. deju sezonas mēģinājumu grafika projekts.

Pirmd.                        304.t.                                       310.t.

16.00-16.45     II gr. M                                   16.00-16.45-II gr.Z

16.45-17.45     II gr.                                        16.45-17.30 IX

17.45-18.30     I gr.M                                      17.30-18.30-I gr.Z

18.30-20.30     I gr.                                         18.30-19.30-VI/ bij.8./

/ no 19.30  pāriet uz 310.t./

 

Otrd.               304.T

16.00-17.30     -IV gr./ bij.6./

17.30-18.30     -VIII gr./ bij.10./

18.30-19.30     -VII gr./ bij.9/

19.30-21.00     -V gr./ bij.7./

Trešd.             304.                             310.

16.00-18.00     II / bij.III, IV/ var dalīties       16.00-17.30-  III / bij.5.gr./

18.00-20.30     I gr./ no 19.30 pāriet/              17.30-18.15     X / jaunie/

                                                                        18.15-19.30     VI / bij.8.gr./

                                                                        19.30-20.30     I gr./ pa sastāviem/

Ceturt.                        304.                             310.

16.00-16.45     IV M / bij.6./                           16.00-16.45     IV Z / bij.6.gr./

16.45-18.00     IV / bij.6./                                16.45-17.30     IX / jaunie/

18.00-19.30     VII / bij.9.gr./                          17.30-19.00     VI / bij.8./

19.30-21.00-    V / bij.7.gr./

Piektd.                        304.

 16.00-18.00                III  / bij. 5.gr./ var dalīt laiku , pa nedēļām M un Z atsevišķi/

18.00-18.45                 X gr./ jaunie/

18.45-20.00                 VIII / bij.10./

Sestd. 12.00-16.00- deju iestudēšana, koncertu mēģināšana, saskaņojot laikus un vajadzības.

SIC! Jaunās IX un X grupas nodarbības uzsāks  OKTOBRĪ, līdz tam šīm grupām iedalītos laikus  IZMANTOT PAGARINOT LAIKUS PAMATGRUPĀM!

=============================================================================

TDA “Zelta Sietiņš”  jauno dalībnieku uzņemšana studiju grupās / bez priekšzināšanām/ notiks 2021.gada 01.10 VEF Kultūras pilī 304.telpā.

17.00- 3-4 gadīgie pretendenti

18.30- 5-6 gadīgie pretendenti

Priekšroka tiks dota dejotāju pāriem / zēns un meitene/.

Iepriekšpieteikšanās nav nepieciešama. Ienākšana  pa dienesta ieeju , kur tiks norādīta pulcēšanās telpa.Viss notiek ievērojot tā brīža pulcēšanās  NOTEIKUMUS!

Lūdzu sekot ziņojumiem  mūsu mājas lapā.Var būt izmaiņas!

DEJOTĀJI AR PRIEKŠZI8NĀŠANĀM/ visu vecumu grupās/ tiek uzņemti pēc individuālām pārrunām . INFO-29495751.

 

 

 

Tālākie plāni-

*REGULĀRĀS NODARBĪBAS  atsāksies septembrī

*XI plānotais  VIRSVADĪTĀJIEM veltītais koncerts “AR SIRDI DEJĀ”

*XII pirmā dekāde Im.Kalniņam veltītais koncerts “NĀC AR MANI PADEJOT

*XI-XII- atjaunots uzvedums “SALDUMU IMPERIJA”

2022.pavasaris- deju svētku skates 

LAI MUMS IZDODAS! SVĒTKI UN DEJA IR AR MUMS!

 

 

Savākt kopā

Seko mums Facebook:

“Zelta sietiņš” čivina:

RT @visc_gov_lv: 🤸‍♀️Interešu izglītības aktivitātes atsāksies no 1. jūnija. 📝IESKATIES, kas jāņem vērā tās īstenojot. ✅Vairāk informāc…

Mums vajag vēlēties sev tikai Latviju, neko mazāk par Latviju! - K.Skalbe #tautastērpugājiens https://t.co/QTRDnLccMb

“Zelta Sietiņš” kontakti

+371 67553883
+371 29495751


zeltasietins@inbox.lv

Zemitāna laukums 10-5, Rīga, LV 1006, Latvija

VEF Kultūras pils, Ropažu iela 1, Rīga, LV 1039, Latvija